Διπλώματα και πιστοποίηση


Cambridge University

Το Cambridge University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.
FCE (First Certificate in English)
CAE (Certification in Advanced English)
CPE (Certification of Proficiency in English)

Τα πτυχία του Cambridge University είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
Επίπεδα Β1 Β2 C1 C2

Michigan University

Το Michigan University προσφέρει ποικιλία εξετάσεων και αντίστοιχων πτυχίων.
BCCE (Basic Communication Certificate in English)
ALCE (Advanced Level Certificate in English)
ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English)
ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)


Τα πτυχία του Michingan University είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
Επίπεδα B1 B2 C1 C2

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)

Ειδικές εξετάσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε προπτυχιακά, πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εξετάσεις πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης του μαθητή. Από τον Απρίλιο του 2006 προσφέρεται στην Ελλάδα το καινούργιο Generation TOEFL (TOEFL ibt) το οποίο διεξάγεται μέσω του διαδικτύου. Το πτυχίο έχει ισχύ 2 ετών και δεν είναι συμβατό με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.
Επίπεδα –

TOEIC (Test Of English for International Communication)

Είναι τεστ πολλαπλών επιλογών για άτομα που τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα.
Διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κάθε εβδομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στη Δράμα κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές.
Ο υποψήφιος δικαιούται να εξεταστεί 1 φορά κάθε 30 ημέρες.
Διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται μια εβδομάδα μετά την διεξαγωγή της εξέτασης. Η εξέταση κατατάσει και χαρακτηρίζει το πτυχείο ανάλογα με την βαθμολογογία: 405-500 B1, 505-780 B2, 785-900 C1,905-990 C2.
Το τεστ αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια, φορείς του Δημόσιου τομέα, ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μέσο πιστοποίησης γνωσιακού επιπέδου της αγγλικής γλώσσας. Στην Ελλάδα το TOEIC αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ, πλην του επιπέδου A (C2) το οποίο δεν αναγνωρίζεται.
Επίπεδα B1 B2 C1 C2

IELTS (International English Language Testing System)

Ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου σπουδών Αγγλικής του υποψήφιου. Απαιτείται σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο στο εξωτερικό. Αρμόδιο Εξεταστικό Κέντρο του IELTS είναι το British Council. Το πτυχίο δεν είναι συμβατό με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών.
Επίπεδα –

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας


Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάση του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.
Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Απρίλιο και Νοέμβριο.
Επίπεδα Β2 C1 C2_______________________________________________

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Posting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s