1. (του) πήρα το… κολάι


I still haven't got the knack of the new camer...

Image by storebukkebruse via Flickr

1.  Πήρα το κολάι … !

‘Πήρα το κολάι …’ είναι μία έκφραση που μόνο γλωσσολόγοι όπως ο sarantakos.wordpress.com ή/και ο periglwssio.blogspot.com μπορούν να σας αναλύσουν με εκπαιδευτικο/ψυχαγωγικό τρόπο. Εγώ, απλά, θα σας πω ότι η έκφραση αυτή σημαίνει: έχω (τελικά) μάθει να χειρίζομαι (κάνω) κάτι καλά … .

Στην αγγλική λέμε:

1.  get the knack (of something)

2.  get the hang (of something)

3. get the feel (of something)

Παράδειγμα:

I was having difficulty putting up wallpaper but after a couple  of hours I got the knack of it. (έμαθα πως να το κάνω)

I was teaching Johnny to swim and after a few lessons he got the hang of it.

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s