10. ‘ Τι σημαίνει η λέξη βιβλίο ; ‘


Books Books

Image via Wikipedia

10.  ‘ Τι σημαίνει η λέξη βιβλίο ; ‘

Συνήθως λέμε:

  • What means the word book?
  • What is the word book mean?
  • What the word book mean?

Φυσικά όλα είναι λανθασμένα! Η σωστή σύνταξη είναι:

What does the word book mean?

Από  προσωπική εμπειρική ανάλυση, εκείνοι οι χρήστες που κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν με άνεση αυτή την πρόταση μπορούν να δημιουργήσουν όλες τις ερωτήσεις που χρειάζεται κάποιος για να υποστηρίξει έναν καλό διάλογο. Ακούγεται απλό αλλά να το προσέξετε.

Παραδείγματα με ερωτηματικές λέξεις:

Where do you go every morning?

When does Mary visit her sister? 

Why did you drive so fast?

Whose book is this?

Which one is your brother?

How much does it cost?

What time do you usually get up?

Whom am I talking to?

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s