11. Θέλω μερικές πληροφορίες, παρακαλώ.


Information Please

Image by Ame Otoko via Flickr

11. Θέλω μερικές πληροφορίες, παρακαλώ.

Πονεμένη ιστορία!!!

Λέμε: (σ’όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου!)

I want some informations, please. (όταν ζητάμε πληροφορίες για κάτι)

Informations here! (προχειρογραμμένη επιγραφή σε τουριστικά μέρη στην Ελλάδα)

Ποτέ INFORMATIONS….Πάντα INFORMATION !!

I want some information, please.

Information here!

Αν θέλουμε Μία (1) πληροφορία θα πούμε:

I want a piece of information, please!

A piece of σημαίνει μία‘.

Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη advice (συμβουλή).

Παραδείγματα:

Θέλω (μερικές) συμβουλές: I want some advice.

Θέλω (μία) συμβουλή: I want a piece of advice.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s