1. Μαθαίνω Αγγλικά 5 (πέντε) χρόνια!


1.   Μαθαίνω Αγγλικά 5 (πέντε) χρόνια!

Θα ακούσετε πολλούς να λένε:

  • I learn English for five years.
  • I work hard for twenty years and I still haven’t got a penny to my name!

Είναι λάθος και το κάνουμε σχεδόν όλοι!

Η σωστή απόδοση είναι:

I have been learning English for five years.

I have been working hard for twenty years and I still haven’t got a penny to my name!

I have been dreaming to be a tree

I have been dreaming to be a tree

 

Μερικά παραδείγματα ακόμη:

Παίζω ποδόσφαιρο δέκα χρόνια. – I have been playing football for ten years.

Κάνω χορό τέσσερα χρόνια. – I have been dancing for four years.

Γνωρίζω τη Μαίρη πολλά χρόνια. – I have known Mary for a number of years.

♦ Περισσότετες πληροφορίες στο: Nick’s GrammarPresent Perfect Continuous – Παρακείμενος Διαρκείας )
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s