2. Ωρα να φύγουμε !! (ποιος να φύγει, όμως ;)


time to go

Image by Vertigogen via Flickr

2.   Ωρα να φύγουμε !! (ποιος να φύγει, όμως 😉

Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στο πρόσωπο που θα φύγει. Δηλαδή αν πρόκειται να φύγει η Μαρία, τότε πρέπει να πούμε:

It’s time Maria left.

ή

It’s time for Maria to leave.

Και αμέσως μετά να βάλουμε το ρήμα στον Απλό Αόριστο.

Αν πρόκειται να φύγουμε όλοι μας, τότε λέμε:

It’s time we all left.

Αν πρόκειται να φύγουν μόνο δύο από εμάς, τότε λέμε:

It’s time two of us left.

Αν πρόκειται να φύγει η Μαρία και ο Μάκης, τότε λέμε:

It’s time Maria and Makis left.

Περισσότερα παραδείγματα:

Είναι ώρα να φας. – It’s time you ate.

Είναι καιρός να παντρευτείς. – It’s time you got married.

Είναι καιρός να βάψουμε το σπίτι. – It’s time we painted the house or (we had the house painted).

Επομένως, όταν είμαστε έτοιμοι να πούμε: Είναι ώρα (καιρός) να ……..

πρέπει να θυμηθούμε το: it’s time + simple past


Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s