5. Είμαι εδώ για να μείνω, αλλά, Είμαι εδώ για να μείνεις. (;)


  • Είμαι εδώ για να μείνω (ταυτοπροσωπία)
  • Είμαι εδώ για να μείνεις (ετεροπροσωπία).
Όπως αντιλαμβάνεστε στην καθομιλουμένη Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε το ΄για να ‘ και στις δύο περιπτώσεις. Στην Αγγλική, όμως, τι θα λέγαμε στην β’ περίπτωση; 
Είμαι σίγουρος ότι στην πρώτη περίπτωση οι περισσότεροι θα έλεγαν ή έγραφαν:
I’m here to stay. (Πολύ σωστό)
Στη δεύτερη όμως περίπτωση τι θα έλεγαν;
Σ’ αυτήν την περίπτωση ‘Είμαι εδώ για να μείνεις‘ το υποκείμενο του ‘είμαι’ (που είναι το ‘εγώ΄) είναι διαφορετικό από το υποκείμενο του ‘μείνεις’, (που είναι το ‘εσύ’). Εδώ λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις ‘so that‘ και τα ρήματα can, will, may για το παρόν και could, might, would για το παρελθόν. Άρα:
I am here so that you can stay. ( so that = για να)
Επομένως:
Ταυτοπροσωπία > in order to / so as to / to (για να)
Ετεροπροσωπία > so as (για να)
  • Πήγα για να τη δω (ταυτοπροσωπία). I went to see her.
  • Κάθησα για να φάω (ταυτοπροσωπία). I sat down in order to have lunch.
  • Πάω στη μητέρα μου για να με δει (ετεροπροσωπία). I go to my mother’s so that she can see me.
  • Η μικρή Μαρία κάθησε ακίνητη για να της μιλήσω (ετεροπροσωπία)Little Mary stayed still so that I could talk to her.

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s