7. ‘Μου είπε’, ‘Του είπα’!


i was told  to take a seat on this cushion

Image by Torley via Flickr

7.  ‘Μου είπε’, ‘Του είπα’!

Λάθος: He said to me that he would come early.

Σωστό: He told me that he would come early.

Γιατί told; Επειδή υπάρχει προσωπικό αντικείμενο.

Γιατί  say; Επειδή δεν υπάρχει προσωπικό αντικείμενο.

She said that she would buy a new car. ( Δεν υπάρχει προσωπικό αντικείμενο)

She told him that she would buy a new car. (Υπάρχει προσωπικό αντικείμενο – him)

Οταν ζητάμε ευγενικά από κάποιον να κάνει κάτι για μας:

Δε λέμε: I told my wife to iron my shirt.

Λέμε: I asked my wife to iron my shirt.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s