8. ‘Μου είπαν να φέρω κάτι’ / ‘Μου είπαν να πάρω κάτι’ κτλ.


Bring Me Your Love

Image by Abby Cadaver via Flickr

8. ‘Μου είπαν να φέρω κάτι’ / ‘Μου είπαν να πάρω κάτι’ κτλ.

Bring / Take ΦέρνωΠαίρνω

bring / take:  Έχουν παρόμοιες έννοιες στην αγγλική και συχνά δημιουργούν σύγχιση.

Να θυμάστε: bring σημαίνει ότι (μετα)φέρω κάτι/κάποιον προς εμένα ενώ take σημαίνει ότι (μετα)φέρω κάτι/κάποιον μακριά από εμένα.

Παραδείγματα:

Bring: Bring your friend to the house for a drink tonight.

Take: Take your friend out for a drink tonight.

More examples:

My parents brought an old friend to the party.

My parents took me to a party where I saw an old friend.

I don’t want to go the party on my own so can I bring a friend.

My friend didn’t want to go to the party on her own so she took me with her.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s