8. ‘Μου είπαν να φέρω κάτι’ / ‘Μου είπαν να πάρω κάτι’ κτλ.


Bring Me Your Love

Image by Abby Cadaver via Flickr

8. ‘Μου είπαν να φέρω κάτι’ / ‘Μου είπαν να πάρω κάτι’ κτλ.

Bring / Take ΦέρνωΠαίρνω

bring / take:  Έχουν παρόμοιες έννοιες στην αγγλική και συχνά δημιουργούν σύγχιση.

Να θυμάστε: bring σημαίνει ότι (μετα)φέρω κάτι/κάποιον προς εμένα ενώ take σημαίνει ότι (μετα)φέρω κάτι/κάποιον μακριά από εμένα.

Παραδείγματα:

Bring: Bring your friend to the house for a drink tonight.

Take: Take your friend out for a drink tonight.

More examples:

My parents brought an old friend to the party.

My parents took me to a party where I saw an old friend.

I don’t want to go the party on my own so can I bring a friend.

My friend didn’t want to go to the party on her own so she took me with her.

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s