14. Επιτροπές… Κυβερνήσεις… Liverpool Football Club..!!


14.  Επιτροπές… Κυβερνήσεις… Liverpool Football Club..!!

Συχνά χρησιμοποιούμε ουσιαστικά, στον ενικό αριθμό, που αναφέρονται σε ομάδες ανθρώπων ως να είναι στον πληθυντικό. Αυτό ισχύει πιο πολύ στην Αγγλία απ’ότι στην Αμερική. Μερικά από αυτά είναι: team (ομάδα), majority (πλειοψηφία), class (τάξη), government (κυβέρνηση), department (τμήμα), family (οικογένεια), committee (επιτροπή), school (σχολείο), army (στρατός), audience (ακροατήριο), squad (ομάδα), κ.α. Σ’αυτές τις περιπτώσεις το ρήμα μπαίνει στον πληθ. αριθμό, το they γίνεται it και φυσικά χρησιμοποιούμε το who.

Μερικά παραδείγματα:

The class need a new writing board. They don’t want to use the old one.

• Mary’s family, who often go on trips abroad, are staying home this summer.

The local football team have won all the trophies they have played for.

Πρέπει, λοιπόν, να θυμόμαστε ότι αν τα μέλη μιας ομάδας (group) ενεργούν ως ΕΝΑ τότε βάζουμε το ρήμα στον ενικό. Αν τα μέλη μιας ομάδας ενεργούν ατομικά (ξεχωριστά) τότε βάζουμε το ρήμα στον πληθυντικό.

Παραδείγματα:

The police squad chases the robbers through the streets of London.

The police squad chase robbers, riding their motorbikes, driving their cars and, good Lord, some of them riding their pushbikes!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s