15. Πιο πολύ…Περισσότερο…


More Please

Image by freebird4 via Flickr

15.  Πιο πολύ…Περισσότερο…

Συνηθίζουμε να λέμε:

It is more hot today. Λάθος!

He is more taller than me. Λάθος!

His car is more long than mine. Λάθος!

Και μία … ακρότητα!

Mary is beautifuller than Jane!!! Τεράστιο λάθος!!!

Να θυμάστε:

Μονοσύλλαβες, δισύλλαβες λέξεις (επίθετα) σχηματίζονται στο συγκριτικό τους βαθμό χωρίς τη βοήθεια του more.

Παραδείγματα:

Ο Πέτρος είναι πιο κοντός από τον Γιάννη. (επίθετο: short)

Peter is shorter than John.

Η μητέρα μου είναι πάντα πιο απασχολημένη από τον πατέρα μου. (επίθετο: busy)

My mother is always busier than my father.

Τρισύλλαβες ( + ) λέξεις (επίθετα) χρειάζονται το more.

Παραδείγματα:

Η Ελένη είναι πιο όμορφη από τη Μαρία. (επίθετο: beautiful)

Helen is more beautiful than Mary.

Το πάρτυ ήταν χειρότερο από πέρυσι. (επίθετο: terrible)

The party was more terrible than last year.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s