19. Θα με χειρουργήσουν…!!


Operating Theatre

Operating Theatre

19.    Θα με χειρουργήσουν…!!

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ήθελα κανείς μας να καταλήξει σ’ ένα χειρουργείο για οποιονδήποτε λόγο…ακόμη και για να γίνει πιο …. όμορφη/ος!

Τι λέμε, όμως, σ’αυτήν την περίπτωση;

Παράδειγμα:

  • Την επόμενη εβδομάδα θα χειρουργηθώ στο πόδι.
  • Ο γιατρός, την επόμενη εβδομάδα, θα με ανοίξει (!) στο πόδι για να δει τι έχω.
  • Σύντομα θα με χειρουργήσουν.

Στην Aγγλική θα λέγαμε:

  • Next week, I will be operated on my leg. (Να προσέξετε το on).
  • Next week, the surgeon will operate on my leg to find out what’s wrong with me.
  • Soon, I will be operated on.

Είναι ξεκάθαρο ότι το ρήμα operate μαζί με την πρόθεση on χρειάζονται για να αποδώσουμε αυτό που λέμε στην ελληνική: χειρουργώ ή κάνω επέμβαση.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s