23. Κόπηκα ( και … πονώ!!)


23.  Κόπηκα ( και … πονώ!!)

Πριν από λιγο κόπηκα (με το μαχαίρι της κουζίνας)! Πως θα πω στην αγγλική..κόπηκα; Αν έκοβα το δάκτυλό μου θα έλεγα (συνήθως στα Ελληνικά):

I cut my finger. (έκοψα το δάκτυλό μου)

Όμως ‘κόπηκα‘ είναι διαφορετικό. Περιέχει παθητική έννοια ‘κάνω κάτι στον εαυτό μου’ και έχει ως εξής:

I cut myself!

Και, φυσικά:

I was cut.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s