40. Παρά…τρίχα!


Narrow Escape

Image by Atomische • Tom Giebel via Flickr

40. Παρά…τρίχα!

Αρκετά συχνά στην Ελλάδα ζούμε  άσχημες εμπειρίες στου δρόμους της χώρας οδηγώντας αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Πολλοί από εμάς λέμε μετά από μία τέτοια τραυματική εμπειρία: ‘ Γλίτωσα (τη σύγκρουση) παρά τρίχα!

Οι αγγλόφωνοι τι λένε;

I had a narrow escape!

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s