27. Τον πήγαμε μια … βόλτα!!


27.   Τον πήγαμε μια … βόλτα!!

Όσοι είμαστε οι υπερήφανοι ιδιοκτήτες ενός σκύλου, είναι σίγουρο ότι καθημερινά πηγαίνουμε έξω μαζί του για να εξασκήσει τα πόδια του ….. και εμείς τα δικά μας!

Τί λέμε, λοιπόν, στην ελληνική;

Θα τον/την πάμε για  βόλτα/περίπατο.

Στην αγγλική είναι (όπως συχνά ακούω):

We will go him for walk(;)

Getting ready to take the dog for a walk

Getting ready to take the dog for a walk

Όχι φυσικά!

Λέμε: We will take him/her for a walk.

Επομένως, το δικό μας πηγαίνω το σκύλο περίπατο, είναι το αγγλικό:

take the dog for a walk

Παράδειγμα:

Mary is taking the dog for a walk in the park.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s