30. Τηλεόραση … τι θα δούμε;


Family watching television, c. 1958

Image via Wikipedia

30.  Τηλεόραση … τι θα δούμε;

Έχει τίποτε η τηλεόραση σήμερα;

Μερικοί θα χρησιμοποιούσαν το ρήμα ‘have’. Αλλά πως;

Μια γρήγορη ‘καλή ελληνική’ μετάφραση θα είταν:


Has television anything tonight?

Λάθος!

Οι αγγλόφωνοι θα έλεγαν:

What’s on television tonight?

Is there anything good on television tonight?

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s