31. Υγρασία στην Ελλάδα …. όχι τόσο συχνά!


humidity

31.  Υγρασία στην Ελλάδα …. όχι τόσο συχνά!

Διαβάσαμε για το ‘κάνει κρύο, ζέστη κτλ‘ στο Λάθη / Errors 21-40 (24).

Τι θα λέγαμε για την υγρασία;

Μερικές φορές λέμε:

Έχει πολλή υγρασία. Τα κόκκαλά μου πονούν!

It’s very damp. My bones hurt!

It’s very humid! Έχει υγρασία! (συνδέεται με το καλοκαίρι)

ή

It’s very damp! Έχει υγρασία! (συνδέεται με τον χειμώνα)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s