32. Άρρωστος; Περαστικά !!!


32.  Άρρωστος; Περαστικά !!!

I can’t go to work today. I am sick.

Δε μπορώ να πάω στη δουλειά σήμερα. Είμαι άρρωστος.

Get Well Soon Lingy!

I’ve got the flu. I feel really ill.

Έχω γρίπη. Αισθάνομαι πραγματικά άρρωστος.

I’ve eaten too much chocolate and now I feel sick.

Έφαγα πολλή σοκολάτα. Έχω τάση προς έμετο.

Σ’αυτούς τους άρρωστους ανθρώπους πως λέμε ‘Περαστικά‘;

Get well soon!

I hope you feel better soon!

I wish you a speedy recovery!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο θέλετε.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s