33. Μερικές φορές .. κάποια φορά .. λίγη ώρα …


33. Μερικές φορές .. κάποια φορά .. λίγη ώρα …

Είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από εσάς έχουν μικρο-προβλήματα με τις λέξεις:

Sometimes

Sometime

Some time

Mrs. Thomas sometimes goes to church.

Η κ. Thomas μερικές φορές πηγαίνει στην εκκλησία.

You should visit the local Art Museum sometime.

Κάποια στιγμή πρέπει να επισκεφτείς το τοπικό Μουσείο Τέχνης.

We all needed some time to get used to our new house.

Χρειαστήκαμε λίγο (κάποιο) χρόνο να συνηθίσουμε το νέο σπίτι μας.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s