34. Μου τελείωσε ……. ο καφές!!


A photo of a cup of coffee.

Image via Wikipedia

34.  Μου τελείωσε ……. ο καφές!!

Μη χρησιμοποιείτε λέξεις όπως finish κτλ. Όταν έχουμε εξαντλήσει τα αποθέματα καφέ, ζάχαρης και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τότε λέμε:

I need to buy some coffee. I’ve run out.

Mary is desperate. She has run out of money.

Soon we have to get some petrol (βενζίνη). We are running out.

Επομένως:

Δεν έχω άλλο…: I have run out of …

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s