36. Βαρέθηκα … ή βαρετός;


36.  Βαρέθηκα … ή βαρετός;

Αρκετοί ομιλητές της αγγλικής (ακόμα και σε κάποιο αρκετά καλό επίπεδο) δυσκολεύονται να πουν ότι βαρέθηκαν να κάνουν κάτι ή ότι κάτι είναι βαρετό.

Λένε, λοιπόν:

Βαρέθηκα να λύνω ασκήσειςI am boring to do exercises. Λάθος!

ή

Το διάβασμα βιβλίων είναι βαρετό: Reading books is bored. Λάθος!

I am bored with you

I am bored with you

Τι λέμε;

Βαρέθηκα: I am bored.

Βαρετό: boring

Επομένως:

Βαρέθηκα να λύνω ασκήσεις: I am bored with doing exercises.

Το διάβασμα βιβλίων είναι βαρετό: Reading books is boring.

 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s