37. Εμπρός … ποιος είναι… τι θέλετε …? !!!


Phone telephone call baby little red dress

Image by Midwest Mainer via Flickr

37.  Εμπρός … ποιος είναι… τι θέλετε …? !!!

Ίσως ο τίτλος να σας φαίνεται λίγο παράξενος αλλά είναι πραγματικός!

Όταν το τηλέφωνο ηχεί και ανταποκρινόμαστε … τι λέμε; Σχεδόν όλα όσα εχω αναφέρει από πάνω.

Στην αγγλική τι λέμε;

Παράδειγμα:

Όταν απαντούμε σε μία κλήση λέμε:

Hello

ή

(Λέμε τον αριθμό του τηλεφώνου)

123456789

Αν ο καλών μας γνωρίζει τότε πιθανόν θα πει:

Hello Nick (για παράδειγμα)

Αν ο καλών θέλει κάποιον άλλον τότε πιθανόν θα πει:

Hello. Can I speak to Nick please?

ή

Hello. Is Nick there please?

Αν ο Nick δεν είναι εκεί τότε λέμε:

No, he isn’t here at the moment. Can I take a message?

Αν ο Nick είναι εκεί τότε λέμε:

Yes, I’ll go and get him. Who shall I say is calling?

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s