38. Knock … knock …. Who is it?


38.  Knock … knock …. Who is it?

Όταν κάποιος χτυπά το κουδούνι της πόρτας μας, λέμε:

Ποιος είναι;

Και το πρόσωπο στην πόρτα (αν γνωριζόμαστε) λέει:

Εγώ είμαι! (εμείς οι έλληνες το συνηθίζουμε αυτό)

Στην Αγγλική λέμε:

Knock Knock (song)

Knock Knock (song)

Who is it? (Ποιος είναι;)

Και το πρόσωπο στην πόρτα λέει:

It’s Nick! (Ο Νίκος) (και ΟΧΙ: I am, Nick)

Οι Αγγλόφωνοι  δε λένε: It’s me! ( Εγώ είμαι! ) αλλά απλά αναφέρουν τ’όνομά τους!

Ένα ακόμα παράδειγμα:

knock..knock (στην πόρτα)

από μέσα (φωνή)

Who is it?

από έξω (φωνή)

It’s Mary.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s