60. Στον χασάπη…μανάβη…μπακάλη(αυτός …εξαφανίστηκε απ’την Ελλάδα!)


60.  Στον χασάπη…μανάβη…μπακάλη(αυτός …εξαφανίστηκε απ’την Ελλάδα!)

Λέμε ( ή λέγαμε!!) στην ελληνική:

Πήγαινε στο μπακάλη και πάρε μου μισό κιλό φέτα.

Στην αγγλική λένε:

Go to the grocer’s and get me half a kilo of  ‘φέτα’ cheese, please.

Γιατί grocer’s (δηλαδή grocer με απόστροφο και s) ;

Επειδή οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούν την γενική κτητική (the hair of the cat / the cat’s hair, the mother of John/ John’s mother) γενικά αλλά και ειδικά  για να αναφέρονται σε μαγαζιά, εστιατόρια κτλ. με το όνομα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη.

Παραδείγματα:

the dentist’s (στον οδοντίατρο) > I went to the dentist’s and I had three fillings (σφραγίσματα).

the optician’s (στον οπτικό) > I must go to the optician’s because I think I need glasses/spectacles.

the chemist’s (στο φαρμακείο) > You buy medication at the chemist’s.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s