42. Η μέση μου πονάει…. δε μπορώ να σκύψω!!


42.  Η μέση μου πονάει…. δε μπορώ να σκύψω!!

Αρκετοί από εμάς ανοίγουν το ελληνοαγγλικό λεξικό και βρίσκουν: μέση=waist

Μπορούμε όμως να πούμε; My waist hurts. Όχι, φυσικά!

005/365:

My back hurts really bad.

Τι μπορούμε να πούμε;

My back hurts.

ή

I’ve got backache.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s