44. Διδάσκεις …. Μαθαίνω!


44. Διδάσκεις …. Μαθαίνω!

Στην ελληνική, συχνά, λέμε:

Μαθαίνω (διδάσκω) στα παιδιά να γράφουν την αλφάβητο.

No One Will Play with Me

No One Will Play with Me

Άρχισα να μαθαίνω Ισπανικά.

Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε  το ίδιο ρήμα: μαθαίνω

Στην αγγλική, όμως, χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικά ρήματα: teach, learn

I teach children how to write the alphabet letters.

I started to learn Spanish last month.

Επομένως:

Μαθαίνωlearn

Διδάσκω teach

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s