45. Θα κάνω δίαιτα … τρώω πολύ!!


A diet rich in soy and whey protein, found in …

45.  Θα κάνω δίαιτα … τρώω πολύ!!

Τρώμε πολύπαχαίνουμενιώθουμε άσχημα!!

Και τι κάνουμε;

Αρχίζουμε δίαιτα! We go on a diet!

Be on a diet:

I don’t want to be on a diet all my life.

Δε θέλω να κάνω δίαιτα σ’όλη μου τη ζωή.

Go on  diet:

I’m overweight. I need to go on a diet.

Είμαι υπέρβαρη. Χρειάζομαι να κάνω δίαιτα.

Μερικά ακόμη παραδείγματα:

I went on a diet last week.

Άρχισα δίαιτα την περασμένη εβδομάδα.

I’ve put on a lot of weight.

Έχω πάρει πολύ βάρος. (πάχυνα)

I’m fat as a pig.

Είμαι πολύ χοντρός (καθομιλουμένη)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s