46. Έχω τα … νεύρα μου!


Control your nerves sign india

Image via Wikipedia

46.  Έχω τα … νεύρα μου!

Φυσικά μην ψάχνετε στο λεξικό σας τη λέξη: nerves…

κι αν κάποτε είπατε:

I have my nervesξεχάστε το!!

Λέμε στην Αγγλική:

I am angry with Mary. She is always late for school.

I am angry with the way you talk to me.

Υπάρχουν και άλλες, βέβαια, εκφράσεις όπως:

be upset > I was very upset when I heard Mary saying all those nasty things about me!

go ballistic > Mary went ballistic when she walked into the living room and saw all that mess.

Υπάρχει και μία φράση που πάντα μου άρεσε:

furious at (πολύ θυμωμένος) > Mum was furious at us when she heard what we had done!

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s