Θέλω να βάψω τα … μαλλιά μου!


Θέλω να βάψω τα … μαλλιά μου!

( Όχι, εγώ, πάντως .. κι ας είναι λίγο … γκρίζα!)

Λέμε στην ελληνική:

Η Μαρία άρχισε να βάφει τα μαλλιά της σκούρα.

  • Mary started to dye her hair a darker colour.

Η λέξη κλειδί εδώ είναι: dye

Ποτέ δε χρησιμοποιούμε τη λέξη: paint

Άλλο παράδειγμα:

Θα βάψω τα μαλλιά μου ξανθά την επόμενη εβδομάδα.

  • I will dye my hair blond next week.

ή

Βάφω τα μαλλιά μου στο κομμωτήριο.

  • I have my hair dyed at the hairdresser’s.

    I like big hair and I cannot lie.

    I like big hair and I cannot lie. (Photo credit: Serena.)

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη: colour

  • I would like to colour my hair.

(εδώ αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε χρώμα!)


About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s