47. Έχω να πάω …πολύ καιρό!


47.  Έχω να πάω …πολύ καιρό!

Αν δεν έχουμε πάει κάπου για πολύ καιρό λέμε:

Έχω να πάω στη γιαγιά μου δύο μήνες.

Αν μεταφράσουμε το: έχω να πάω..

θα γίνει

I have to goδηλαδή πρέπει να πάω (επειδή στην αγγλική have to σημαίνειπρέπει’)

Άρα είναι λάθος.

Οι αγγλόφωνοι λένε κάτι άλλο (σε σχέση με τον Present Perfect):

I haven’t been to my grandmother’s for two months.

Η Ελληνική φραση: έχω να πάωείναι η Αγγλική: I haven’t been …

Με άλλα λόγια, να θυμάστε:

Έχω να πάω σινεμά τρεις εβδομάδες

γίνεται

I haven’t been to the cinema for three weeks.

Too Gone, Too Long

Too Gone, Too Long

Μερικά ακόμη παραδείγματα:

Δεν έχω δουλέψει επτά μήνες. > I haven’t worked for seven months.

Δεν έχουμε πάει στο εξοχικό πέντε εβδομάδες. > We haven’t been to our country home for five weeks.

Ο πατέρας μου έχει να καπνίσει δύο χρόνια. (ευτυχώς!) > My father hasn’t smoked for two years.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s