48. Γυμνά καλώδια … θα πάθεις ηλεκτροπληξία!!


don't get electrocuted

Image by roboppy via Flickr

48.  Γυμνά καλώδια … θα πάθεις ηλεκτροπληξία!!

ή

θα σε … τινάξει το ρεύμα!

Ίσως θα θέλαμε, προειδοποιητικά, να φωνάξουμε σε κάποιον:

Μην αγγίζεις (πχ. ένα γυμνό καλώδιο ) .. θα πάθεις ηλεκτροπληξία!!

 

Στην αγγλική λέμε:

Don’t touch that (uncovered electric) wire. You will electrocute yourself!

ή

Don’t touch that (bare) wire. You will be electrocuted!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s