49. Να πάω … ταξίδι;


49.  Να πάω … ταξίδι;

Συχνά λέμε:

Θα ήθελα να πάω ένα ταξιδάκι … να ξεκουραστώ!

ή

Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε ταξίδι στα νησιά. (ωραία ακούγεται!)

Trip Trip

Trip Trip

Στην αγγλική θα λέγαμε:

I’d like to go on a trip … to get some rest!

ή

Next week we’re going on a trip to the Greek islands!

Επομένως:

Η φράση on a trip παραμένει σταθερή σε οποιαδήποτε διάσταση χρόνου αναφερόμαστε.

Πχ. Πέρυσι πήγαμε ένα ταξίδι στη Λευκάδα.

Εδώ θα αλλάξουμε το ρήμα go μόνο.

Έτσι έχουμε:

Last year we went on a trip to Lefcada.

ή

Are you going island hopping* in the summer?

*Island hopping: πηγαίνω ταξίδι από νησί σε νησί

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s