50. Ξέχασα τα κλειδιά μου … κλείστηκα έξω!!


Locked Out

Image via Wikipedia

50.  Ξέχασα τα κλειδιά μου … κλείστηκα έξω!!

Στην ελληνική λέμε συχνά (δυστυχώς!):

Έφυγα και ξέχασα μέσα τα … κλειδιά μου.

Όμως, αρκετοί από εμάς λένε:

Έφυγα και άφησα μέσα τα … κλειδιά μου.

Άφησα ξέχασα είναι δύο λέξεις που χρησιμοποιούν και οι αγγλόφωνοι αλλά με σαφή έμφαση στο άφησα.

Δηλαδή:

Ξέχασα τα κλειδιά μου στο σπίτι.

Γίνεται

I left my keys at home.

ή

I forgot my keys at home.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s