51. Περάσαμε ωραία!!


we had a good time...

Image by natala007 via Flickr

51.  Περάσαμε ωραία!!

 

Στην ελληνική η φράση ‘περάσαμε ωραία’ λέγεται πάντα μετά από κάποιες όμορφες κι ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε με δικούς μας ανθρώπους.

Στην αγγλική λέμε have a nice time ή ‘enjoy myself.

Παραδείγματα:

Στο πάρτυ χτες περάσαμε ωραία.

We had a nice time at the party last night.

ή

We enjoyed ourselves at the party last night.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s