52. Τελείωσε … άλλαξα γνώμη!!


52.  Τελείωσε … άλλαξα γνώμη!!

Όταν αναθεωρούμε κάτι που έχουμε ήδη αποφασίσει να γίνει ή να κάνουμε, στην ελληνική (συνήθως) λέμε:

άλλαξα γνώμη ..

Change Your Mind

Change Your Mind

Στην αγγλική πολλοί από εμάς λένε:

I was going to go to the party but I changed my opinion because …….

Αυτό είναι λάθος

Η σωστή φράση είναι: change my mind

Επομένως:

I was going to go to the party but I changed my mind because ……. Σωστό!

Παράδειγμα:

My brother didn’t agree but, in the end, he changed his mind!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s