55. Βγάζω … πολλά λεφτά!!


Without money

Image by Toban Black via Flickr

55. Βγάζω … πολλά λεφτά!!

Αποκτώ χρήματα,  με αντάλλαγμα σχεδόν πάντα, καθημερινή προσωπική εργασία. Υπάρχει μία απλή έκφραση στην αγγλική που αποδίδει αυτό:

earn my living

He earns his living by selling second hand cars.

Όμως υπάρχει κι άλλη μία έκφραση που υποδηλώνει ότι αποκτώ, ‘βγάζω’ χρήματα με γρήγορο, εύκολο τρόπο (ίσως):

make money

Peter is making a lot of money at his job.

Άρα:

Βγάζω λεφτά=make money

‘Κερδίζω τα προς το ζην΄=earn my living

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s