56. Δεν ανεβαίνω σε … αεροπλάνο!


Airplane!

Image via Wikipedia

56. Δεν ανεβαίνω σε … αεροπλάνο!

Πολλοί άνθρωποι νοιώθουν κάποιο φόβο στη σκέψη ότι πρέπει να ταξιδεύσουν με αεροπλάνο δηλαδή διακατέχονται από το λεγόμενο φόβο της πτήσης.

Στην απλή καθημερινή ελληνική γλώσσα θα λέγαμε ότι φοβούνται ν’ ανέβουν σε αεροπλάνο.

Στην αγγλική η φράση ‘ανεβαίνω σε αεροπλάνο’ είναι:

Go on a plane

Άρα, ‘δεν ανεβαίνω σε αεροπλάνο γίνεται:

I don’t go on a plane (because I don’t like flying).

Φυσικά θα μπορούσαμε να πούμε επίσης:

I’m frightened of flying (because I like to have my feet on the ground).

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s