57. Κάνε μου μια χάρη … σε παρακαλώ!


do me a favor

Image by Joseph Gray via Flickr

57.  Κάνε μου μια χάρη … σε παρακαλώ!

Do me a favour, shut the door, please.

Κάνε μου μια χάρη, κλείσε τη πόρτα σε παρακαλώ.

Θέλω να τονίσω εδώ ότι η φράση do me a favour έχει δύο έννοιες στην αγγλική.

1η. Δείχνει παράκληση σε κάποιον να κάνει κάτι για μας.

Do me a favour, please, post this letter for me!

Κάνε μου μια χάρη σε παρακαλώ, ταχυδρόμησε αυτό το γράμμα!

2η. Δείχνει ενόχληση με κάποιον ή κάτι.

Do me a favour, get out of here and shut the door!

Κάνε μου τη χάρη και βγες έξω! (να προσέξετε το: τη)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s