53. Τι παίζει το … Odeon σήμερα;


Hyde park-The little picture house of Leeds

Image by phill.d via Flickr

53. Τι παίζει το … Odeon σήμερα;

Μία απλή ερώτηση για να μάθουμε ποιο κινηματογραφικό έργο ‘παίζει’ ‘δείχνει’ ‘προβάλλει’ ο κινηματογράφος της περιοχής μας (αν έχει απομείνει κάποιος!).

Αποφεύγετε λέξεις όπως: play, show κτλ.

Στην αγγλική λέμε:

What’s on the Odeon today?

ή

Is there a good film on the Odeon tonight?

Επομένως:

What’s on the cinemas this week?

Τι παίζεται στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα;

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s