54. Μεγάλωσα … με μεγάλωσαν!!


I Don't Want to Grow Up

Image via Wikipedia

54. Μεγάλωσαμε μεγάλωσαν!!

Όπως ήδη γνωρίζετε στην ελληνική λέμε:

Μεγάλωσα δίπλα στη θάλασσα.

Μεγάλωσα με όλα τα καλά του κόσμου.

Όμως, επίσης, λέμε:

Με μεγάλωσαν να σέβομαι τους γείτονες.

Με μεγάλωσαν με άριστες αρχές.

Και κάτι ακόμα:

Μεγάλωσα τα παιδιά μου μακριά από μεγάλες πόλεις.

Στην αγγλική υπάρχει διαφορά:

Έχουμε τα ρήματα:

grow up (αμετάβατο ρήμα, δε χρησιμοποιείται με παθητική έννοια)

και

bring up (μεταβατικό ρήμα,  συνήθως με παθητική έννοια)

I was brought up in the countryside.

I was brought up by strict parents.

I was brought up by loving parents.

I was brought up in London.

I grew upin Piraeus.

He grew up to be a very successful football player.

He grew up in poverty.

He grew up in a very rich/strict/loving environment.

Σημείωση: Θα επανέλθω κάποια άλλη στιγμή.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s