England – Education


Στην Αγγλία υπάρχουν 11.7 εκατομύρια μαθητές όλων των βαθμίδων.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 16 ετών. Από εκεί και μετά οι σπουδαστές μπορούν να προχωρήσουν σε σπουδές για 2 ακόμη χρόνια ώστε να αποκτήσουν 2,3 ή 4 Α level πιστοποιητικά που θα τους επιτρέψουν να εισέλθουν στα πανεπιστήμια της χώρας.

Το 2013 οι μαθητές στην Αγγλία θα αποφοιτούν υποχρεωτικά 18 χρόνων.

Τα κρατικά σχολεία (state-provided schools) παρέχουν δωρεάν παιδεία. Υπάρχει, όμως, και ανεξάρτητη ποιοτική ιδιωτική εκπαίδευση για εκείνους που έχουν την οικονομική άνεση να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Μεταξύ σχολείου και πανεπιστημίου υπάρχουν αρκετά πτυχία συνήθως επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι σπουδές στα πανεπιστήμια διαρκούν 3 χρόνια και οδηγούν σε Bachelor’s Degree.

Μεταπτυχιακά διπλώματα (Postgraduate degrees) περιλαμβάνουν Master’s Degrees (διάρκειας 1 έτους συνήθως). Η τελική κατάληξη είναι το πτυχίο έρευνας (Doctor of Philosophy), η διάρκεια του οποίου είνα 3 έτη. Οι σπουδές χρηματοδοτούνται από το κράτος και οι φοιτητές, γενικά, καταβάλλουν χαμηλά δίδακτρα.

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το σχολικό έτος συνήθως αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου. Όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους πρέπει υποχρεωτικά να πάνε σχολείο και θα μείνου εκεί μέχρι να γίνουν 16.

Αυτό αλλάζει από το 2013 και γίνεται 18.

Χρηματοδοτούμενα από το κράτος σχολεία.

Το κράτος χρηματοδοτεί μαθητές από 3 ετών μέχρι 18 σε όλα τα κρατικά σχολεία και κολλέγια. Η παρακολούθηση σε αυτά τα σχολεία και κολλέγια ανέρχεται στο 93% περίπου.

Θρησκευτικά σχολεία ( Faith schools)

Στην Αγγλία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός θρησκευτικών σχολείων χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Αυτά τα σχολεία είναι προσδεδεμένα σε γνωστές θρησκείες όπως Church of England (Εκκλησία της Αγγλίας) ή Roman Catholic Church (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία). Υπάρχουν επίσης πολλά σχολεία οικοτροφεία τα οποία χρεώνουν για την διαμονή σε αυτά αλλά όχι για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Σχολικά έτη

Περιγραφή:

3 ετών / Νηπιαγωγείο με διάφορα στάδια ενδιαμέσως

6 – 11 ετών / Δημοτικό σχολείο

11 – 14 ετών / Πρώτο επίπεδο Γυμνασίου

14  – 16 ετών / Προετοιμασία GCSE

16 ετών 18 / Κολλεγιακά έτη

Μαθήματα

Οι κεντρικές κατευθύνσεις είναι:

Αγγλικά, Μαθηματικά και Επιστήμες.

Αποτελούνται από 12 μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές από 5 ετών έως 16.

Από το 1998, υπάρχουν 4 τύποι σχολείων στην Αγγλία:

Community schools: Η τοπική αυτοδιοίκηση ελέγχει και κατέχει σχεδόν τα πάντα.

St Barnabas Church of England Primary School, σχολεία ελεγχόμενα από το Oxfordvoluntary. Σχεδόν όλα τα σχολεία αυτά είναι Θρησκευτικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση προσλαμβάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Voluntary aided schools, συνδεδεμένα με ποικίλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Foundation schools, ελεγχόμενα από διάφορα ιδρύματα ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Οι διευθύνσεις αυτών των σχολείων μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και να ελέγχουν τις εγγραφέ νέων μαθητών.

City Technology Colleges and academies, αυτά είναι γυμνάσια που ελέγχονται κατευθείαν από το Department for Children .

Secondary schools:

super-selective: Το 10% των καλύτερων μαθητών της Αγγλίας πηγαίνει σ’υτά τα σχολεία. Οι μαθητές αυτών των σχολείων διαπρέπουν στις ‘εισαγωγικές’ εξετάσεις.

selective: Το 25% των Tripartite σχολείων (όπου υπάρχουν) πηγαίνει εδώ. Κι αυτοί πολλοί καλοί μαθητές.

comprehensive (plus): Εδώ  τα σχολεία δέχονται παιδιά όλων των ικανοτήτων, γύρω στο 50%. Μερικά απ’αυτά είναι από selective, άλλα από high-status faith (θρησκευτικά σχολεία) από περιοχές όπου δε γίνεται επιλογή.

comprehensive: συνήθως ευρίσκονται σε αγροτικές περιοχές και σε πολύ μικρές πόλεις. Έχουν παιδιά όλων των ικανοτήτων.

comprehensive (minus): δέχονται παιδιά όλων των ικανοτήτων αλλά λιγοστά πηγαίνουν στο 25%. Συνήθως ευρίσκονται κοντά σε selective σχολεία τα οποία τελικά ‘κλέβουν’ (‘skim’ the intake)τους καλούς μαθητές.

secondary modern: δεν έχουν συνήθως καθόλου μαθητές του 25%, αλλά διατηρούν μαθητές όλων των άλλων επιπέδων προς τα κάτω. Ευρίσκονται εκεί που υπάρχει το  Tripartite σύστημα.

secondary modern (minus): σχολεία που δε στέλνουν ποτέ μαθητές στα επίπεδα του 10% και του 25%. Συνήθως είναι σε μεγάλες αστικές περιοχές.

sub-secondary modern: σχολεία που δέχονται χαμηλής απόδοσης μαθητές.

Independent schools: Ανεξάρτητα σχολεία, ιδιωτικά. Δίδακτρα ξεκινούν από 3000 λίρες ετησίως και φτάνουν τις 30000 λίρες. Το 7% περίπου του αγγλικού σχολικού πληθυσμού παρακολουθεί αυτά τα σχολεία. Υπάρχουν υποτροφίες έτσι ώστε καλοί μαθητές αλλά με λίγα οικονομικά μέσα να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα εκεί.

Elective Home Education: Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να μορφώσουν τα παιδιά τους στο σπίτι όπως αυτοί επιθυμούν. Χιλιάδες οικογένειες ακολουθούν την πολιτική της ‘κατ’οίκον διδασκαλίας’.

Further education and higher education

Μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών σχολείων συμμετέχουν στις εξετάσεις GCSE. Στις ηλικίες 16 – 18 η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική.

Higher education: Universities

Σχεδόν όλες οι σπουδές σε πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος (περίπου 3,225 λίρες ετησίως). Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται από τους σπουδαστές μέσω φορολογικών μηχανισμών και αφού υπάρχει η οικονομική επιφάνεια. Στους πολύ οικονομικά ασθενείς σπουδαστές το κράτος πληρώνει όλα τα δίδακτρα.

Bachelor’s degree: Το πρώτο πτυχίο διαρκεί τρία χρόνια. Πολλά πανεπιστήμια συνδυάζουν το πρώτο πτυχίο με ένα  Master’s degree, δηλαδή και ένα τέταρτο χρόνο.

Vocationally-based Foundation degree:  Οι σπουδές αυτές διαρκούν συνήθως δύο χρόνια και οι σπουδάστές δεν εγκαταλείπουν τις εργασίες τους.

Postgraduate education:

Master’s degree (διαρκεί ένα έτος)

Doctorate degree (διαρκεί τρία έτη)

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία δε χρηματοδοτούνται αναγκαία από το κράτος. Συνήθως κοστίζουν από 3225 λίρες για τους  Άγγλους και από 5000 – 20000 λίρες για τους αλλοδαπούς.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in ENGLAND - EDUCATION. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s