Stative Verbs


 Stative Verbs ή state verbs ή non-continuous verbs.

Απο τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου , στο μάθημα Αγγλικών, μαθαίνουμε ότι όταν  επιθυμούμε να περιγράψουμε μια πράξη που συμβαίνει τη στιγμή που μιλάμε, τότε προσθέτουμε την κατάληξη ing στο τέλος του ρήματος.

Παράδειγμα: Mary is eating breakfast now.

Μπορούμε, όμως, να πούμε π.χ. ‘Mary is loving her sister’; Όχι, δε μπορούμε! Πρέπει να πούμε Mary loves her sister.

Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Υπάρχουν κάποια ρήματα που δέχονται ing  και άλλα όχι. Συνιστώ να τα απομνημονεύσουμε  όλα. Ο αποδοτικότερος τρόπος είναι να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες.

Γενικά πολλοί σπουδαστές της Αγγλικής μαθαίνουν να χωρίζουν τα ρήματα αυτά σε  stative verbs και dynamic verbs. Ο κατάλογος όμως  (των stative ρημάτων) είναι αρκετά μεγάλος  και ίσως είναι δύσκολο να τα μάθουμε ‘απ’ έξω’ έτσι.  Ίσως είναι πιο καλά να τα καταχωρήσουμε σε ομάδες ώστε σιγά-σιγά να τα απομνημονεύσουμε για πάντα. Είναι πιο εύκολο, νομίζω.

Τώρα μια γενική παρατήρηση πριν προχωρήσω στις λίστες.

Τα dynamic ρήματα (run τρέχω, climb σκαρφαλώνω, eat τρώγω, paint βάφω, fly πετώ) περιγράφουν πράξεις που εκτελούμε ή πράγματα που συμβαίνουν

π.χ. The aeroplane is flying above the clouds.

Τα stative ρήματα (love αγαπώ, know ξέρω, understand καταλαβαίνω) συνήθως αναφέρονται σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι πιθανόν να αλλάξουν.

πχ. Peter understands Greek. Δε μπορούμε να πούμε: Peter is understanding Greek.

Ρήματα που δε δέχονται ing. (Γενική λίστα)

 • adore λατρεύω
 • agree συμφωνώ
 • appeal ελκύω
 • appear εμφανίζομαι
 • appreciate εκτιμώ
 • astonish εκπλήσσω
 • be είμαι
 • believe πιστεύω
 • belong (to) ανήκω
 • care φροντίζω
 • concern αφορώ, ανησυχώ
 • consider θεωρώ
 • consist (in)αποτελούμαι
 • contain περιέχω
 • cost κοστίζω
 • deny αρνούμαι
 • depend (on) εξαρτώμαι
 • deserve δικαιούμαι, αξίζω
 • desire επιθυμώ
 • despise σιχαίνομαι, περιφρονώ
 • detest απεχθάνομαι
 • disagree  διαφωνώ
 • dislike αντιπαθώ
 • doubt αμφιβάλλω
 • envy φθονώ
 • equal ισούμαι
 • exist υπάρχω
 • expect προσδοκώ
 • fear φοβάμαι
 • feel (=have an opinion) νομίζω
 • fit  ταιριάζω, μου κάνει(it fits me)
 • forget ξεχνώ
 • forgive συγχωρώ
 • hate μισώ
 • have έχω
 • hear ακούω
 • hope ελπίζω
 • imagine  φαντάζομαι
 • impress εντυπωσιάζω
 • include περιέχω
 • involve μπλέκω, ανακατεύω
 • know  γνωρίζω
 • lack στερούμαι
 • like  μου αρέσει
 • listen ακούω
 • loathe αποστρέφομαι, μισώ
 • look (=seem) φαίνομαι
 • love αγαπώ
 • matter αφορώ, ενδιαφέρω
 • mean εννοώ
 • measure (=have length etc) έχω μήκος
 • mind φροντίζω, προσέχω
 • need χρειάζομαι
 • notice σημειώνω, παρατηρώ
 • observe παρατηρώ
 • owe οφείλω
 • own κατέχω
 • pity λυπάμαι
 • please ευχαριστώ, παρακαλώ
 • possess κατέχω
 • prefer  προτιμώ
 • promise υπόσχομαι
 • realise αντιλαμβάνομαι
 • recognise αναγνωρίζω
 • remember θυμάμαι
 • remind θυμίζω
 • resemble μοιάζω
 • satisfy ικανοποιούμαι
 • see  βλέπω
 • seem φαίνομαι, μοιάζω
 • smell μυρίζω
 • sound ακούγομαι, σημαίνω
 • suit ταιριάζω
 • suppose υποθέτω
 • surprise εκπλήσσω, ξαφνιάζω
 • suspect υποψιάζομαι
 • taste γεύομαι, νιώθω
 • think (=have an opinion) νομίζω
 • trust εμπιστεύομαι
 • understand καταλαβαίνω
 • value εκτιμώ
 • want  θέλω
 • watch παρακολουθώ
 • weigh (=have weight) ζυγίζω
 • wish εύχομαι

Ειδικές λίστες.

Ρήματα αισθήσεως: see, feel, smell, taste κτλ.

Ρήματα αντίληψης: believe, imagine, know κτλ.

Ρήματα συναισθημάτων: want, prefer, dislike κτλ.

Ρήματα κτήσης: own, possess, have κτλ.

Υπάρχουν όμως και μερικά άλλα (εξαιρέσεις) που σχηματίζουν continuous χρόνους:

 • Have trouble δυσκολεύομαι
 • Have a problem έχω πρόβλημα
 • Have fun διασκεδάζω
 • Have a good time περνώ καλά 
 • Have dinner (lunch, breakfast, supper, a snack, a treat) τρώω (τρώγω)
 • Look at κοιτάζω
 • Look into εξετάζω
 • Look for ψάχνω
 • Think about σκέπτομαι
 • Think of  σκέπτομαι

πχ.

 • I am having problems with my roof. Every time it rains, it leaks!

(Η οροφή μου δημιουργεί προβλήματα…)

 • We were having dinner when you phoned last night.

(Τρώγαμε όταν…)

 • Let’s stay a litle longer…it’s nice here…I’m having fun!

(Περνάω καλά…)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s