Present simple – Ενεστώς απλός


Ο Ενεστώς έχει τέσσερις  χρόνους:
 • Απλό  ( Present Simple)
 • Διαρκείας  (Present Continuous)
 • Απλό Παρακείμενο (Present Perfect Simple)
 • Παρακείμενο Διαρκείας  (Present Perfect Continuous)

1. Present Simple – Ενεστώς απλός

Περιγράφουμε πράξεις:
 • Που γίνονται από ρουτίνα:
The children ride their bikes to school.
Dad plays backgammon (τάβλι) every evening.
 • Που γίνονται τακτικά:
Our mum bakes a chocolate cake every Sunday.
Kate uses Facebook to keep up with friends.
 • Μόνιμες καταστάσεις:
My mum’s eldest brother lives in Australia.
My dad works for a large department store.
 • Γενικές αλήθειες:  (που δεν έχουν αρχή ή τέλος)
The sun shines during the day.
Babies depend on their mothers.
 • Συνήθειες:
My father always watches football matches with me.
Greeks dye eggs at Easter.
 • Επιστημονικά δεδομένα:
Water freezes at 0 degrees C or 32 F.
Water gives life to plants.
 • Δρομολόγια (πλοίων, τρένων, αεροπλάνων κλπ.):
Our plane departs at noon.
Our flight takes off 12.00 noon every day.
 
Σημείωση: Ο simple present tense σε συνεργασία με ένα time expression δείχνει ότι το υποκείμενο της πρότασης δεν αναφέρεται σε κάτι προσωπικό. Αντίθετα αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον present continuous που, μάλλον, δηλώνει πιο οικεία, προσωπική παρέμβαση. Τα παραδείγματα από κάτω είναι ενδεικτικά.
Παραδείγματα:
 • The Piraeus Municipal Theatre opens in March next year.
 • The soldiers leave early on Saturday morning. 
 • Περιγραφή αγώνων (ειδικά στο ραδιόφωνο και τηλεόραση, για πολύ γρήγορες κινήσεις παικτών)
A goal

A goal

Diamantakos passes to Mitroglou. Mitroglou (έφυγε, δυστυχώς!) (ξαναγύρισε όμως, ευτυχώς!) aims at the goalpost, shoots the ball hard and it’s a goal!

 • Αφηγήσεις ή περιγραφές (συμπεριλαμβανομένων και πράξεων που έγιναν στο παρελθόν)
My father walks into the room and finds me smoking away with my older sister! He was furious!
 • Σε επικεφαλίδες εφημερίδων
Killer earthquake hits remote island.
Tragic mother loses baby in supermarket.
 • Σε λεζάντες φωτογραφιών
The two Presidents shake hands.
 • Σε οδηγίες
First you clean the surface, then apply a first coat and finally you paint it over very carefully.
 • Σε ανάλυση, παρουσίαση ενός βιβλίου, film, κ.λπ.
The story takes place in a small, tiny village on an Aegean island.
 • Σε οδηγίες για συνταγές φαγητών:
Soak dried bread in water for a little while.
Key Words:
 • often
 • never
 • sometimes
 • always
 • seldom
 • rarely
 • hardly ever
 • frequently
 • usually
 • every day
 • occasionally
 • on Saturdays
 • in general
 • normally
 • as a rule
 • at night
Να θυμάστε:
 • Κάτι που κάνουμε τώρα (τη στιγμή που μιλάμε – present continuous)
 • Κάτι που κάνουμε από συνήθεια, επανάληψη, ρουτίνα (ΟΧΙ τώρα όμως – present simple)

Παράδειγμα: Our baby boy cries a lot. He isn’t crying now though!

Να θυμάστε κάτι ακόμα πιο σημαντικό από τα απο πάνω!
Το ρήμα παίζω στην πρόταση:
Παίζω computer games επί τρεις ώρες (I play computer games for three hours) δεν είναι στο Simple Present (για τους αγγλόφωνες).
Εδώ θα επαναλάβω ακόμη μια φορά ότι ο ελληνικός ενεστώς είναι ο αγγλικός παρακείμενος διαρκείας!
Άρα το:
I play computer games for three hours είναι λάθος!
Θα ήταν σωστό αν εννοούσαμε (και το λέγαμε, φυσικά) ότι:
Παίζω computer games κάθε Κυριακή πρωί. (Η λέξη κάθε ‘δείχνει’ Present Simple)
I play computer games on my computer every Sunday morning (και όχι with my computer!) Present simple
Επανέρχομαι στη φράση (για να μη χαθούμε):
Παίζω computer games επί τρεις ώρες.
Είναι στον Παρακείμενο διαρκείας (Present Perfect continuous)
I have been playing computer games for three hours.
Η πράξη άρχισε πριν από τρεις ώρες και ακόμη συνεχίζεται!
Μη συγχέετε λοιπόν το:
 • παίζω μπάλα πέντε χρόνια
 • κάνω Αγγλικά τρία χρόνια
 • οδηγώ δέκα χρόνια
 • παίζω πιάνο τρεις ώρες
με το Simple Present!!!
Exercises – examples.
1. Mary always __ wakes up __ (wake up) early in the morning.
2. My cousins often __visit__ (visit) us. They live close to us.
3. My friend, Manolis, __ is __ (be) usually late for school.
4. Vegetarians __ do not __ (not eat) meat. They support animal rights.
5. My mother __ wants ___(want) a new dishwasher.
6. The local supermarket __does not sell _____(not sell) imported things.
7. The weather is bad. It __ rains ___(rain) every day.
8. On Saturdays all the neighbourhood children __ go__(go) to the sea front. They __ love__ (love) fishing.
9. __ Do __ birds __ live ______ (live) in the desert?
10. Alexander, the florist, __ does not ______ (not sell) books. He __ sells ____(sell) flowers.
Για εκείνους που ασχολούνται με το Present Simple για πρώτη φορά υπάρχει κι άλλο υλικό στην ανάρτηση: Nick’s GrammarPresent Simple… για μικρά παιδιά και αρχάριους. 

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Present simple – Ενεστώς απλός

 1. zwh says:

  very good site !!!!!! ❤

 2. παω d class και ξαφνικα κολλησε το μυαλο μου σε κατι ασκησεις !!!!!!!!!!!!!!! ΟΥΦ ! ευτυχως αυτο το αρθρο με βοηθησε αρκετα !

 3. trifon says:

  eyxaristw poly..den exw logia

 4. natalia says:

  very good!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s