Passive Voice 3


P A S S I V E   V O I C E – Παθητική φωνή

Πότε χρησιμοποιούμε Παθητική φωνή;
1.  Χρησιμοποιούμε παθητική φωνή όταν το πρόσωπο που κάνει την πράξη είναι άγνωστο ή αδιάφορο σε εμάς:

 • A lot of books are published every day.

(δε μας ενδιαφέρει ποιος ή ποιοι εκδίδουν τα βιβλία. Αν μας ενδιέφερε θα λέγαμε: Publishers publish a lot of books.)

2.  Επίσης όταν γνωρίζουμε πως γίνεται κάτι:

 • Houses are cleaned. (δε μας ενδιαφέρει ποιος ή ποιοι ή πως καθαρίζουν τα σπίτια. Αν μας ενδιέφερε θα λέγαμε: (The owners of (the) houses clean them.)

3. Όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο υποκείμενο:

 • Thousands of sea birds died when the oil spill was spread out of control.

Πως σχηματίζεται η παθητική φωνή:
Σχηματίζουμε την παθητική φωνή xρησιμοποιώντας:

am / are / is / was / were / be / being / been + παθητική μετοχή (του ρήματος που μας ενδιαφέρει):

Παράδειγμα με Απλό Ενεστώτα:

Air will be taken out of tires. . .

Κατασκευάζουν αυτοκίνητα στη Γερμανία ή Αυτοκίνητα κατασκευάζονται στη Γερμανία. (Ποια πρόταση  θα διαλέγατε εσείς; Εγώ, τη δεύτερη!)

1.  Simple Present: am / is / are + παθητική μετοχή:

 • Cars are made in Germany.

Παράδειγμα με Απλό Αόριστο:

Το δωμάτιο βάφτηκε πέρυσι ή Αυτός (αυτοί) έβαψε (ψαν) το δωμάτιο πέρυσι. (Όπως καταλάβατε διάλεξα την πρώτη πρόταση) 

2.  Simple Past: was / were + παθητική μετοχή:

 • The room was painted last year.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να μετατρέψουμε μία ενεργητική πρόταση σε παθητική ακολουθούμε την εξής πορεία:

Ενεργητική φωνή: Ο Peter βάφει το δωμάτιο κάθε χρόνο. Peter paints the room every year.

Παθητική φωνή: Το δωμάτιο βάφεται απο τον Peter κάθε χρόνο. The room is painted by Peter every year.

1.  Παίρνουμε το αντικείμενο της πρότασης και το κάνουμε υποκείμενο:
The room ……………………

2.  Μετά βάζουμε το ρήμα TO BE (am,are,is,was,were) στον κατάλληλο χρόνο:

το ρήμα paints είναι στον απλό ενεστώτα, άρα βρίσκουμε τον αντίστοιχο τύπο του βοηθητικού ρήματος be στον ενεστώτα, στο ενικό αριθμό,  που είναι το is:
The room is ……………………

3.  Ακολουθεί η παθητική μετοχή του ρήματος:

 • The room is painted ……………………..

4.  Τώρα βάζουμε το  by (από):

 • The room is painted by Peter every year.

Να θυμάστε:

Εξαρτάται από εσάς πως θα ξεκινήσετε την πρότασή σας στην Παθητική φωνή δηλαδή που θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση. Σας δίνω 2 παραδείγματα.

Οι Έλληνες αγαπούν τη θάλασσα. ___________ Η θάλασσα αγαπιέται από τους Έλληνες.

Οι σεισμοί τρομάζουν τους Έλληνες. __________ Οι Έλληνες ‘τρομάζονται‘ (δεν υπάρχει τέτοια λέξη, ‘αδόκιμη χρήση’)  (!) από τους σεισμούς.

Exercise.
Complete. Use is / are / was / were

1. Imagine … waswritten by John Lennon.
2. Tea …… is …….. grown in China.
3. The offices …… are ……. cleaned every afternoon.
4. In the 1700s, clothes …… were ……… made by hand.
5. Toys …… are ….. made at this factory.
6. I … was .… born in Greece.
7. The boxes ……were …… left outside last night.
8. Breakfast ……is ….. served between 7.00 and 9.00.
9. The red bike …… is ……being repaired now by the boys.
10. Pete’s bedroom … is …….. painted every year.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Passive Voice 3

 1. Kale_eirini_leme says:

  σας ευχαριστω παρα πολυ χαρης εσας εγραψα 20 στο διαγωνισμα!

 2. TokioHotelfan97 says:

  thnx!!!! endiaferon !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s