62. Πού μένεις;


62.  Που μένεις;

Οι Έλληνες λένε:

Που μένεις;‘ και εννοούν ‘Που ζεις;

Οι αγγλόφωνοι λένε:

Where do you live?‘ και εννοούν ‘Που μένεις;

Δε θα έλεγαν:

Που ζεις;‘ (δηλαδή ‘Where do you live?‘ και θα εννοούσαν ‘προσωρινά‘)

Θα έλεγαν: ‘Where are you staying?’ (προσωρινά)

Come Live with Me

Come Live with Me

 

Παράδειγμα:

Καλημέρα, είστε καινούργιος στη γειτονιά;

Καλημέρα, ναι,  τώρα μετακομίσαμε και μένουμε στον αριθμό 20.

Good morning, are you new to the neighbourhood?

Good morning, yes, we moved last week…we live at number 20. (μόνιμα)

Παράδειγμα:

Καλημέρα, είστε καινούργιος στη γειτονιά μας;

Καλημέρα, για λίγο, ναι, μένω σε κάτι φίλους στη γωνία του δρόμου.

Good morning, are you new to the neighbourhood?

Good morning, yes, for a while, I’m staying with some friends at the corner house. (προσωρινά)

Σημείωση: Αν είχα ένα φίλο που ταξίδευε συχνά on business και έμενε σε διάφορα ξενοδοχεία, σε διάφορες πόλεις, θα τον ρωτούσα:

Where do you stay when you travel away? (προσωρινά, με Present Simple όμως, επειδή η παραμονή του εκεί είναι προσωρινή μεν αλλά το κάνει τακτικά !)

Ανακεφαλαιώνω:

Where do you live? Που μένεις (ζεις); (μόνιμα)

Where are you staying? Που μένεις; (προσωρινά)

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s