63. Κάηκε η…ασφάλεια;


A fuse

Image via Wikipedia

63.  Κάηκε η…ασφάλεια;

Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν καίγεται μία ασφάλεια στο σπίτι μας…εκνευρισμός, αναστάτωση και μετά …βρίσκουμε τη λύση. Κάποιος, πάντα, γνωρίζει κάτι παραπάνω από εμάς. Αλλάζει την καμένη  ασφάλεια και όλα εντάξει!

Οι αγγλόφωνοι λένε: blow a fuse

Παράδειγμα:

I found the job very difficult and eventually I blew a fuse!

Στο παραπανω παράδειγμα I blew a fuse σημαίνει: μου την έδωσε, εκνευρίστηκα, τσαντίστηκα

Στο παρακάτω, όμως, παράδειγμα blow a fuse σημαίνει αυτό που οι ελληνόφωνοι  λέμε κάηκε η ασφάλεια.

Παραδειγμα:

I wired the plug wrongly and blew a fuse!

Ένωσα τα καλώδια στην πρίζα λάθος και κάηκε η ασφάλεια!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s