64. Του …καλού καιρού!


the boys, fast asleep

64.  Του … καλού καιρού!

Πολλοί από εμάς ζηλεύουμε αυτούς που μπορούν και κοιμούνται πολύ βαθιά … είναι ωραίο να ‘φεύγεις’ μακριά και να ξεχνάς τα … επίγεια προβλήματα! Κοιμάμαι του καλού καιρού ίσως δείχνει και ανεμελιά ή αδιαφορία για ό,τι συμβαίνει στον περίγυρό μας. Όμως, τι λένε οι αγγλόφωνοι; Εδώ υπάρχει η έκφραση fast asleep.

Παράδειγμα:

1.  She didn’t hear the alarm because she was fast asleep.

Δεν άκουσε το ‘alarm’ επειδή κοιμότανε του καλού καιρού.

2. They didn’t feel the earthquake because they were fast asleep.

Δεν ‘αισθάνθηκαν’ το σεισμό επειδή κοιμόντουσαν πολύ βαθιά.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s