66. Όλο … λόγια είσαι!


Big mouth

Image via Wikipedia

66. Όλο … λόγια είσαι!

Όταν θέλουμε να εντυπωσιάσουμε κάποιον χρησιμοποιούμε ‘λόγια‘ που δεν έχουν, πολύ συχνά, καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Στην αγγλική υπάρχει μία έκφραση, all mouth, που υπονοεί ότι ο ομιλητής, απλά, δε μπορεί να υποστηρίξει αυτά που ισχυρίζεται ότι έκανε, κάνει ή θα κάνει στο μέλλον.

Παράδειγμα:

Alex never does what he says he is going to do. He is all mouth.

Myriam will never back up what she tells you. She’s all mouth.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s