69. Αποσκευές…!


69.  Αποσκευές…!

New York - Ellis Island

Ήμουν στο ‘El. Venizelos‘ πριν από λίγες μέρες, όταν τα αέρια του ηφαιστείου Eyjafjallajokull βασίλευαν, και άκουσα την υπάλληλο στο check in desk (γκισέ ελέγχου)  να λέει: ‘Βλέπω δύο (2) αποσκευές, έχετε τίποτε άλλο;‘ Βέβαια αυτό το είπε στην αγγλική κάνοντας ένα μικρό λαθάκι, σημαντικό όμως. Είπε: I can see two luggages, anything else? Η λέξη luggage είναι μη αριθμήσιμο ουσιαστικό δηλ. δε μπορούμε να πούμε: ” I’ve got three luggages”  Η λέξη luggage δεν έχει πληθυντικό τύπο άρα πρέπει να καταφύγουμε εκεί που πάντα καταφεύγουμε όταν έχουμε τέτοιες λέξεις μπροστά μας, στη ‘μαγική‘ λέξη piece!

three pieces of luggage (τρεις αποσκευές)

και φυσικά

three pieces of  information (τρεις πληροφορίες)

three pieces of advice (τρεις συμβουλές)

Ποτέ luggages!

Ποτέ informations!

Ποτέ advices!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s