70. Είμαι γεμάτος … αυτιά !


I'm All Ears

Image by hjhipster via Flickr

70.   Είμαι γεμάτος … αυτιά !

Στην ελληνική, αρκετά συχνά και όταν, κυρίως, συνομιλούμε με δικούς μας ανθρώπους χρησιμοποιούμε την έκφραση: είμαι γεμάτος αυτιά… Ίσως επειδή η έκφραση είναι καθομιλουμένη και, φυσικά, με μεταφορική έννοια ή ίσως επειδή θέλουμε να δείξουμε μεγάλο ενδιαφέρον σ’αυτά που λέει ο συνομιλητής μας δηλαδή ότι τον ακούμε προσεχτικά!

Οι αγγλόφωνοι σχεδόν λένε την ίδια φράση: all ears

Παράδειγμα:

Young Timothy has been listening carefully to every word I say. He is all ears today!

Mary really enjoyed the story I told her. She was all ears.

Go on, tell me what happened…I’m all ears!

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s